clear

Sterylis

Polski producent z wieloletnią tradycją w produkcji urządzeń chłodniczych dla sektora wyposażenia sklepów spożywczych, branży cukierniczo-piekarniczej oraz gastronomi.
Adres
IGLOO Sp. z o.o. Stary Wiśnicz 289 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

Media społecznościowe

Kontakt

  /  Kontakt

IGLOO Sp. z o.o.
Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
+48 146621910
sterylis@igloo.pl
www.sterylis.igloo.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Furmańska
T. +48 507 766 606

e-mail: agnieszka.furmanska@igloo.pl

Media – Kontakt
Mirosław Obarski
tel. +48 601975530

e-mail: miroslaw.obarski@igloo.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IGLOO Sp. z o.o. z siedzibą w Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celach marketingowych zgodnie z regulaminem Polityki prywatności. Administratorem danych osobowych jest IGLOO Sp. z o.o. z siedzibą w Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz.

1. Podane w niniejszym zgłoszeniu dane osób fizycznych, które są danymi osobowymi podlegają ochronie na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”). Administratorem Państwa danych osobowych jest IGLOO Sp. z o.o., Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, NIP: 8681976604, KRS: 0000822253, REGON: 385251376, (zwany dalej IGLOO).

2. Osoba fizyczna, której dane podlegają ww. ochronie dokonując niniejszego zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez IGLOO podanych przez nią danych osobowych w celu podejmowania przez IGLOO czynności mających na celu realizację niniejszego zgłoszenia. Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do realizacji niniejszego zgłoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez IGLOO jedynie w ww. celu.

IGLOO przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://www.igloo.pl/o-nas/rodo/